Μία άγνωστη τραγική ιστορία του Νέου Ελληνισμού

Επιμέλεια: Ερρίπης Κωνσταντίνος

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης οι παράκτιες πόλεις της Ηπείρου και τα Ιόνια νησιά δεν καταλήφθηκαν από τους Τούρκους αλλά παρέμειναν υπό την κυριαρχία των Ενετών.

Μετά τις νίκες του Ναπολέοντα επί των Ενετών πέρασαν στην κατοχή της Γαλλίας με τη συνθήκη του Καμποφόρμιο (1797).

Το 1799 ο Αλή πασάς κυρίευσε τις Γαλλικές κτήσεις στα παράλια του Ιονίου αλλά δεν κατάφερε να υποδουλώσει την Πάργα

Το 1815 ηττάται ο Ναπολέων και οι Γαλλικές κτήσεις μεταβιβάζονται στην Αγγλία

Ο Αλή πασάς ζήτησε από τους Άγγλους να του πουλήσουν την Πάργα και εκείνοι δέχθηκαν. Βρεττανική στρατιωτική δύναμη εμπόδισε τους Παργινούς να προβάλουν αντίσταση. Αποτέλεσμα. Οι Παργινοί υποχρεώθηκαν να εκπατρισθούν.

Οι πρόσφυγες, 5 000 άτομα, ξέθαψαν τους νεκρούς των και τους έκαψαν στην πλατεία της πόλης των μπροστά στους Βρεττανούς. Πήραν τη στάχτη των νεκρών και κατέφυγαν στην Κέρκυρα.

Όλα τα υπάρχοντά τους, ακόμη και οι εικόνες των ναών είχαν πουληθεί από τους Άγγλους μαζί με την πόλη!

Ήταν Μεγάλη Παρασκευή 15 Απριλίου του 1819

(στοιχεία από «Ερμηνευτικές αναλύσεις Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» εκδ. Πατάκη  Αθήνα 1981  σλ. 197)