Παρουσίαση του Τόμου «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός»

Πρα­γμα­το­ποι­ή­θηκε την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017, στην αί­θουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η πα­ρου­σί­αση του Τό­μου των Πρα­κτι­κών του Δ’ Δι­ε­θνούς Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρίου με θέμα:  «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ».

Τα Συνέδρια οργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος από το 2012 με στόχο, μέχρι το 2021, όπου συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 να έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 10 Συνἐδρια.
Παρέστησαν: ο Μα­κα­ριώτατος­ Αρ­χι­ε­πί­σκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, Ηλείας κ. Γερμανός, Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου κ. Ιάκωβος, Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας, Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θεόκλητος, Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, Άρτης κ. Καλλίνικος, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος, Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος. Οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες, Θερμοπυλών κ. Ιωάννης και Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς καί α­κα­δη­μα­ϊ­κοί, κλη­ρι­κοί και  λα­ϊ­κοί.

Επίσης παρέστησαν: οι πρ. Πρόεδροι της Βουλής κ. Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη και κ. Δημήτριος Σιούφας, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Καλατζής, καθώς και οι Βουλευτές κ. Ιωάννης Ανδριανός και κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος.
Την έ­ναρξη της εκ­δή­λω­σης κή­ρυξε ο Μα­κα­ριώτατος­ Αρ­χι­ε­πί­σκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι: «…Με ένα νέο έργο πλουτίζεται η εκδοτική σειρά των Πρακτικών των Επιστημονικών Συνεδρίων της Ιεράς Συνόδου για την Ελληνική Επανάσταση. … Ο ελληνικός Διαφωτισμός είχε τη σημαντική διαφορά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό ότι δεν αναπτύχθηκε σε αντίθεση προς την Εκκλησία και, παρά τις επί μέρους αποκλίσεις, σχεδόν όλες οι πνευματικές ζυμώσεις συντελέσθηκαν με την Εκκλησία πρωτοστατούσα. Οι πατέρες μας διείδαν σοφά ότι ο αγώνας είχε δύο όψεις: τον αγώνα για την ελευθερία του σώματος και τον αγώνα για την ελευθερία του πνεύματος. …

Στις μέρες μας βιώνουμε το εξής παράδοξο: ενώ ανθεί η εκπαίδευση εν αφθονία σε όλη την οικουμένη, υπάρχει απερίγραπτη ηθική και πνευματική ένδεια, η οποία μάλιστα οδηγεί τους ανθρώπους σε εξαθλίωση, χωρίς να αναπαύει την ψυχή τους. Συμβαίνει λοιπόν και σήμερα, στην τόσο προηγμένη μας εποχή με την υπερπερίσσεια γνώσεων, να έχουμε ανάγκη από τα φώτα μιας ουσιαστικής παιδείας και τη σοφία φωτισμένων διδασκάλων …».
Την εκ­δή­λωση συν­τό­νισε ο Γραμματέας της ΕΙΔ.Σ.Ε. Πολιτιστικής Ταυτότητος Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Αντωνίου – Τριανταφυλλίδης και ει­ση­γή­σεις πρα­γμα­το­ποί­η­σαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, Μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και ο Ελλογιμώτατος κ. Λίνος Γ. Μπενάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και τ. Διευθυντής του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας.

Στη συ­νέ­χεια ο Μη­τρο­πο­λί­της Δη­μη­τρι­ά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνά­τιος, Πρό­ε­δρος της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τας, κλεί­νον­τας την εκδήλωση της παρουσίασης του Δ’ Τόμου των Πρακτικών του Δ´ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου εξέφρασε τις βαθύτατες ευχαριστίες του προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και προς τα Μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι εμπνέουν και ευλογούν τις ενέργειες της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος.

Εν συνεχεία αναφέρθηκε σε όσους συμβάλλουν καθοριστικά στην διοργάνωση αυτών των συνεδρίων, καθώς και στις Εκδόσεις «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ», οι οποίες επιχορηγούν τις εκδόσεις των τόμων των Συνεδρίων.

Τέλος δε, ανακοίνωσε ότι το ΣΤ’ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2017 με θέμα: «Πολεμικές συγκρούσεις και τόποι καθαγιασμού του Απελευθερωτικού Αγώνος κατά την Επανάσταση του 1821».