Από την υμνολογία του Οσίου Νικολάου του Πλανά

π. Γεωργίου Δορμπαράκη

Εκεί που αποκαλύπτεται περίτρανα η αγιότητα του παπαΝικόλα είναι στον λειτουργικό τομέαΟ άγιος υπήρξε άφθαστος λειτουργός του Υψίστουόχι γιατί ήταν καλλίφωνος ή έβγαζε ωραία κηρύγματα – τίποτε από αυτά – αλλά γιατί λειτουργούσε με αίσθηση ψυχής, «κατεβάζοντας στη γη τον ουρανό». Τα παιδιά ιδιαιτέρωςκαι όσοι είχαν καρδιά παιδιούτον έβλεπαν να λειτουργεί μαζί με τους αγγέλους και να ίπταται πάνω από το έδαφος. «Από τη θεϊκή δόξα σουφάνηκες στα μάτια των παιδιώνπάτερσαν λαμπτήρας φωτεινότατοςκαι όταν ιερουργούσες με λαμπρούς αγγέλους φαινόσουν να μη πατάς πάνω στη γη» («Λαμπτήρ φαεινότατοςεπί τη θεία δόξη σουφαίνει οφθαλμοίς παιδίωνπάτεριερουργών δε μετά αγγέλων φαιδρών ώφθης μη πατών επί της γης») (ωδή ε΄). 

Σαν τον άγιο Σπυρίδωναπου απλός και αυτός ως άνθρωπος, «αγγέλους έσχε συλλειτουργούντας αυτώ». Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι οι πράγματι σπουδαίοι άνθρωποι της εποχής τουοι μεγάλοι Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και Αλέξανδρος Μωραϊτίδηςόπως και πλήθος άλλωναυτόν προτιμούσαν για λειτουργό στις διάφορες ακολουθίεςαυτόν κυρίως ένιωθαν ως μύστη των αρρήτων και αθεάτων μυστηρίωναυτόν έρχονταν να βοηθήσουν στο ψαλτήρι του.  

Ο υμνογράφοςσυνεσκιασμένα είναι αλήθειακάνει λόγο και για τη σχέση τουχωρίς ο ίδιος να το επιδιώκειμε τους ανθρώπους αυτούς των γραμμάτωνΟι εγγράμματοι θέλγονταν από τον αγράμματοΌχι βεβαίως για την αγραμματοσύνη τουαλλά για την πλησμονή της χάρης του Θεού που ζούσε πλούσια στην καρδιά του. «Είχες άξιους συνεργάτεςπου τραγουδούσαν και έψαλλαν με την καρδιά τους στον ΚύριοΤα ονόματα αυτών είναι πασίγνωστα στους εραστές των γραμμάτωναλλά και γραμμένα από τον Θεό στο βιβλίο της ζωής» («Αξίους έσχες συνεργούςάδοντας και ψάλλοντας εν τη καρδία αυτών τω ΚυρίωΤούτων τα ονόματα περίπυστα τοις των γραμμάτων ερασταίςτω δε Θεώ γεγραμμένα εν βίβλω ζωής») (λιτή).