Κατανυκτικά τροπάρια Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε οκτώ ήχους (video)

Κατανυκτικά τροπάρια Μεγάλης Τεσσαρακοστής σε οκτώ ήχους
Μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου ( 19ου αιώνα ).