π.Βαρνάβας Γιάγκου (Τελώνου και Φαρισαίου) 5-2-17 (video)


…αυτή είναι η ουσία όμως.Ο Κύριος λέει την παραβολή αυτή,για να μας πεί ,μην κρίνουμε κατ΄όψιν τα πράγματα!Το εξωτερικό φαινόμενο,να μην τα κρίνουμε ως προς την εικόνα,αλλά ως προς την αλήθεια τους!Δεν είναι επομένως η πνευματική ζωή μια οτιδήποτε εξωτερική τήρηση κάποιων νόμων…