Η Θεία Ευχαριστία (video)


“Επί ασπαλάθων”, λοιπόν, ο λόγος…
Θεία Ευχαριστία: Το γεγονός της εκκλησίας.
Μια παραγωγή με τη συμμετοχή των π. Γρηγορίου Παπαθωμά, π. Νίκωνα Κουτσίδη και π. Ευθυμίου Κερμελή.