«Νέα Ενοριακή» 25 Δεκεμβρίου 2016 – 1 Ιανουαρίου 2017