Η διαπόμπευση του Εθνικού Συμβόλου

polytehneio_simaiaΚωνσταντίνος Ερρίπης

Η Ελληνική Σημαία είναι σύμβολο εθνικό αλλά και θρησκευτικό, αφού φέρει επάνω της και τον Σταυρό.

Τη Σημαία χαιρετά ο κάθε επίσημος ξένος επισκέπτης αποδίδοντας μέσω αυτής την τιμή στον λαό ο οποίος τον φιλοξενεί.

Μεγίστη προσβολή για ένα λαό είναι η ατίμωση του εθνικού του συμβόλου, πολλώ δε μάλλον όταν αυτό είναι και θρησκευτικό.

Μεγίστη εθνική προσβολή ισοδυναμεί με μέγιστο έγκλημα, το οποίο επιφέρει και την μεγίστη τιμωρία.

Όταν το περιβάλλον είναι εχθρικό, τότε γύρω από την σημαία κυριαρχεί ο θάνατος. Αυτός δέχεται στην αγκαλιά του ή τον θυσιαζόμενο πολίτη ή τον φονευθέντα εχθρό.

Ένας λαός είναι άξιος θαυμασμού και έχει θέση στην ιστορία, όταν κρατώντας ως λάβαρο τη σημαία του ή κατανικά τον εχθρό  στο πεδίο της μάχης ή πέφτει μαχόμενος υπέρ αυτής.

Λαός που δέχεται αδιαμαρτύρητα να του καίνε τη σημαία, δεν έχει μέλλον. Καθίσταται όνειδος των ανθρώπων.

Υπάρχει όμως και το χειρότερο
Λαός που όχι οι εχθροί του αλλά τα ίδια του τα παιδιά ατιμάζουν το εθνικό του σύμβολο,
αυτός ο λαός βρίσκεται στο στάδιο της μετάλλαξης.

Ο   λ α ό ς   α υ τ ό ς   α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι   ά ξ ι ο ς   τ η ς   τ ύ χ η ς   τ ο υ .