1821-2011: 10 Συνέδρια για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης

Ἡ μελέτη τῆς Τουρκοκρατίας καί τοῦ 1821 ἔχει πέσει κατά καιρούς θύμα μονομερῶν καί μή τεκμηριωμένων θεωρήσεων.

Καθώς λοιπόν ὁ πιό σοβαρός κίνδυνος γιά τήν ἀλήθεια εἶναι ἡ μονομέρεια καί ἡ στράτευση σέ ὁποιαδήποτε ἰδεολογία, μία διερεύνηση, ἡ ὁποία δέν ἀποκλείει καμιά φωνή καί ἄποψη, στόχο ἔχει νά ρίξει περισσότερο φῶς.

Γιά τό σκοπό αὐτό, ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς Ταυτότητoς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὀργανώνει σειρά συνεδρίων ἀπό τό 2012 μέ τίτλο: «1821-2021: 10 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ».

Φέτος, 14 καί 15 Ὀκτωβρίου 2016, στό Συνοδικό Μέγαρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἰωάννου Γενναδίου 14 καί Ἰασσίου 1, Ἀθήνα) θά πραγματοποιηθεῖ τό Ε´ Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα: «Ὁ διεθνής περίγυρος καί ὁ Φιλλεληνισμός κατά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση».

Τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου θά κηρύξει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος.

σελιδ. προγραμμα

σελιδ. προγραμμα

σελιδ. προγραμμα

Από τις εκδόσεις «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ» έχουν εκδοθεί τα πρακτικά των 4 πρώτων συνεδρίων.

synedrio-1821-a synedrio-1821-b synedrio-1821-c synedrio-1821-d