Πόσο φιλάνθρωπος είναι ο Κύριός μας!

14329906_10202560294646104_5959475935332422648_n

Σεβ. Μητροπολίτης Χονγκ Koνγκ κ. Νεκτάριος

Πόσο φιλάνθρωπος είναι ο Κύριός μας! Σήμερα ο Χριστός μας λέγει να σηκώσουμε τον σταυρό μας. Δεν μας λέγει να σταυρωθούμε. Αυτός σταυρώθηκε για την σωτηρία μας. Από εμάς ζητά μόνο να σηκώσουμε τον σταυρό μας. Κι αυτό γιατί η σωτηρία δεν είναι αυτόματη. Πρέπει κι εμείς να συνεργασθούμε με τον Θεό. Γι᾽ αυτό κι ο Χριστός μιλά για «περπάτημα». Να βαδίσουμε στο δικό Του μονοπάτι, να Τον ακολουθήσουμε. Επίσης, ο Κύριός μας γνωρίζει ότι ζούμε σε έναν αμαρτωλό κόσμο. Γνωρίζει ότι είναι δύσκολο σε εμάς ακόμα και να σηκώσουμε τον σταυρό μας. Γι᾽αυτό και μας δίνει ελπίδα και παρηγοριά. Μας είπε να σηκώσουμε τον σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Να μην κοιτάξουμε πίσω. Να μην κοιτάζουμε τον σταυρό. Αν το κάνουμε αυτό τότε θα οδηγηθούμε στην απελπισία. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Να κοιτάξουμε πρός τον Χριστό!
Σημειώστε επίσης το εξής: όταν ο Κύριος λέγει «ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων», δεν θέλει να μας απειλήσει. Ο λόγος Του είναι χαρούμενη πρόσκληση, την οποία απευθύνει σε όλους εμάς. Μας δίνει την μεγάλη ευλογία να ζήσουμε σε κοινωνία μαζί Του, με τους αγίους αγγέλους καί με τους αγίους Του.